צמחי בר מומלצים לגינון

רשימת הצמחים המופיעה בדף זה, הומלצה ע"י מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות: אביגיל הלר, ישראל גלון ומומחים נוספים בתחום, והיא חופפת לחוברת שהוציא המשרד בנושא שילוב צמחי הבר בגינון .(החוברת נכתבה ע"י האגרונום יואב גרטמן והאגרונומית אביגיל הלר,2003). כל צמח מקושר לצמח המתאים באתר צמח השדה, ושם נמצא מידע גנני על אודותיו, תצלומים, מידע בוטני, פולקלור ומידע גנני מהחוברת הנ"ל, באדיבות משרד החקלאות. בדפי הצמח השונים ישנה מפת תפוצה המספקת מידע על תפוצתו הטבעית של הצמח בארץ. שימוש במידע זה יניב תוצאות מוצלחות בגינון בצמחי בר.
לדוגמא: עירית גדולה - צמח מוכר, שפרחיו המרהיבים מופיעים תקופה ממושכת ומשמשים גם למאכל (אהוב על ילדים רבים). למרות יתרונותיו הרבים הצמח אינו נפוץ בגן הנוי. המידע שניתן באתר מאפשר לטפחו בתנאי הגן.
רשימת הצמחים מאורגנת בקבוצות לפי צריכת המים. עם הזמן יתווספו עוד צמחים . בימים אלה אנו אוספים מהמשתלות היצרניות והאחרות את רשימת הצמחים, הזרעים, הבצלים והפקעות של צמחי הבר שהן מציעות למכירה. אנו מקווים כי עקב הדרישה לגינון בצמחי בר יעלה מספר צמחי הבר שיהיו זמינים לרכישה במשתלות
למעוניינים, ניתן לרכוש חוברת הכוללת מידע גנני נוסף ביחידת הפרסומים של משרד החקלאות ובאמצעות אתר שה"מ
   www.shaham.moag.gov.il

אמנם בשטחי הבר הצמחים המומלצים אינם מקבלים תוספת השקיה וניזונים ממי הגשם בלבד, אך להשיג מופע נאה בגינון רוב השנה, מומלץ להוסיף לצמחי הקבוצה השנייה והשלישית את הכמויות המומלצות

קבוצה א- צמחים חסכני מים ( לאחר התבססותם לא נדרשת להם תוספת השקיה באזורים שבהם יש לפחות 250 מ"מ גשם בשנה)
גאופיטים
אירוס ארם- נהריים
בן-חצב יקינתוני
חבצלת החוף
חבצלת קטנת פרחים
כלנית מצויה
סייפן התבואה
רקפת מצויה

שום גבוה
עשבוניים חד שנתיים
גרניון הלבנון
דרדר כחול
חוטמית זיפנית

שיחים
אלת המסטיק
קידה שעירה
פתילת המדבר הגדולה
אחירותם החורש
מלוח קפח
רותם המדבר
רתמה קוצנית
בן שיח
אזוב מצוי (זעתר)
צתרה ורודה
עצים
אלה אטלנטית
אלה ארץ ישראלית
אלון התבור
אלון מצוי
שיטת הסוכך
שיטה סלילנית
שיזף מצוי

קבוצה ב- צמחים דורשים 3-2 השקיות קייציות בלבד (לאחר התבססותם נדרשת להם תוספת השקיה של 100 ליטר למ"ר או 100 קוב לדונם בשנה באזורים שבהם יש לפחות 250 מ"מ גשם בשנה, כלומר 3-2 השקיות קייציות בלבד)
עשבוניים חד שנתיים ומטפסים
בוצין מפורץ
גרניון הפקעות
דודא רפואי
דונגית ארץ ישראלית
חינננית הבתה
דם המכבים האדום
דרדר נאה
דרדר גדול פרחים
חבלבל כפני
חרחבינה חופית
לוטוס יהודה
לפופית החוף
לשון הפר הסמורה
מישויה פעמוניתית
מעוג אפיל
מרווה דגולה
מרוות ירושלים
סביון אביבי
עדעד מאובק
עדעד כחול
צורית גבוהה
צפרנית ארץ-ישראלית
צפרנית מגוונת
צפרנית מצרית
קחון החוף
קריתמון ימי
ציפורן נקוד
צמר מפוצל
קוציץ סורי
שושנתית הלבנון

שיחים
אטד אירופי (ערבי והחוף)
אשחר רחב עלים
געדה כרתית
חלבלוב מגובשש
חלבלוב השיח
מרווה משולשת
עוזרר קוצני
פרסיון גדול
צלען הגליל
צלף סחוסי
שיח אברהם מצוי
שלהבית דביקה
גאופיטים
גביעונית הלבנון
חלמונית גדולה
חצב מצוי
כחלית ההרים
נץ החלב הצרפתי
עירית גדולה
עיריוני צהוב
עריר הלבנון
רקפת יוונית
שום אשרסון
שום הגלגל
שום תל-אביב


בן שיח (שיחים נמוכים)
אזוביון מדברי
אכסף מבריק
אלקנה סמורה
געדה מפושקת
געדה מצויה
זוטה לבנה
חבלבל השיח
לוטוס מכסיף
מרוות יהודה
מרווה צמירה
מרווה ריחנית
נפית כפופה
עכנאי שרוע
פיגם מצוי
צמרנית הסלעים
קורנית מקורקפת
שברק מצוי
עצים
אוג הבורסקאים
אלון התולע
זקום מצרי
חרוב מצוי
ערער ארזי
ערער גלעיני
שיטת הנגב
קבוצה ג - צמחים הדורשים 3-5 השקיות קייציות בלבד ( לאחר התבססותם נדרשת להם תוספת השקיה של 200 ליטר למ"ר או 200 קוב לדונם בשנה באזורים שבהם יש לפחות 250 מ"מ גשם בשנה)

עשבוניים, חד-שנתיים, מטפסים מקור חסידה שעיר
מרווה כחולה
לשון הפר האיטלקית
מקור חסידה רומאי
ציפורן משלשל
תורמוס ארץ ישראלי
תורמוס ההרים
תורמוס צהוב
לוע הארי  הגדול
לוע הארי הסיצילי
צמרורת בואסיה
זלזלת מנוצה
קיסוס החורש
שיחים
אשחר הלבנון
בר זית בינוני
הדס מצוי
ורד הכלב
לוטם מרווני
לוטם שעיר
מורן החורש
עוזרר חד-גלעיני
קרקש קיליקי

בן שיח
אזוביון דגול
אזוביון שעיר
בן-חרצית גזור
גולנית ערב
געדה קפחת
יסמין שיחני
לוטוס מדברי
לוטוס מקרין
מרווה מנוצה
סומקן מעוצה
עצבונית החורש
פואנית איטלקית
צללית ערערית
צתרנית משובלת

גאופיטים
נורית הלב
עירית נבובה
עצים
אגס סורי
אדר סורי
אדר קטן עלים
יצהרון מכסיף
כליל החורש
לבנה רפואי
מילה סורית
מיש דרומי
ער אציל
עוזרר אדום
קטלב מצוי
שזיף הדוב
רשימה ראשונית לדוגמא: המלצת אביגיל הלר
הקטלוג של ציון סימן-טוב מזרעים מציון
home page
about
articles
purchace
recommended
joinsseeds from zion israflora משתלת ניצן משתלת גבעת ברנר  
line
משרד החקלאות צמח השדה
צרו קשר